Hoppa till innehåll

Postpartum

Soloutställning på Galleri 54, Göteborg

Vi hänger ihop nu, 2022, ljudverk, 11 minuter

Jag är blöt hela tiden, 2022, Installation av limmade papper, papier maché av handskrivna texter, teckningar, fontän av bröstmjölk, metallskål, bröstmjölk i förvaringspåsar, amningskupor, lampor, textilobjekt (lakansrullar, gardinomtag) discokulemotor, video. 

Dela, 2022, Performance ca 20 minuterVi hänger ihop nu är ett platsspecifikt ljudverk som lyssnas på i hörlurar under soloutställningen Postpartum på Galleri 54. Ljudspåret efterliknar den traditionella audioguiden som leder besökaren från verk till verk i utställningen men uppmärksammar istället främst lyssnarens kropp i relation till det omgivande rummet och andra personer som befinner dig där. Ljudspåret innehåller fragment ur dagboksanteckningar och loggböcker skrivna under tiden efter en förlossning och ställer frågor om vad det är att vara ensam eller tillsammans. Tillsammans med utställningens installation skapas en scenografisk iscensättning av en berättelse om en stor livsomställning.  Verket ger publiken en aktiv roll i dess uppkomst samt undersöker hur överenskommelsen kring tid och valbarhet skapas med publiken i det konstruerade rummet som en installation eller performance utgör och vill öppna upp för en omförhandling av dessa.

Jag är blöt hela tiden och Baby, where are you? är av två objekt placerade i varsitt rum varav det ena är upplyst och det andra är nedsläckt. Båda objekten består av en grund av isärrivna och sedan ihoplimmade papper i papier maché-teknik. På dessa presenteras teckningar, texter och objekt skapade under den första tiden efter en förlossning eller utifrån idéer som uppkommit då.

Performancet “Dela” framfördes under vernissaget av utställningen Postpartum. På väggen sitter ett objekt bestående av först isärrivna och därefter ihoplimmade pappersark i papiermaché-teknik. Under framförandet limmade jag fast pappersbitar med ord från en ordlista av översättningar från den latinska ordstammen “pars”, som betyder dela. Pars är grundformen av det medicinska begreppet “post partum” som betyder “efter avskiljandet”. Efter det läste jag utdrag ur 3 olika texter: En konversation mellan mig och ordvetaren Bengt Franzén som beskriver ursprung och betydelse för orden: pars; partem; partum; part; apart; apartment; del av och att dela vilket var samma ord som jag limmat upp på pappret. Sedan ett utdrag ur Jonna Bornemarks ”Jag är himmel och hav – en filosofisk undersökning av liv, graviditet och jagets gränser” om paradoxen av begreppet “ att dela” som innefattar en motsatsbetydelse samt idén om en logik bortom separationen av du och jag. Till sist utdrag ur boken “Den ensamma staden” av Olivia Laing, om ensamhet, beroende av andra och vad det gör med oss. Foto: Elina Birkehag

Publicerat iAudioguides & Walks